Verslaglegging 2018

Het Activiteitenverslag 2018, het Financieel jaarverslag 2018 en de Balans ultimo 2018 zijn geplaatst op de pagina Stichting Thessalika Erga.

Posted on 28 June '19.